Voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen worden alle transportopdrachten, afhankelijk van de aard van de activiteit, uitgevoerd onder de volgende condities: Voor wat betreft de bovengenoemde voorwaarden is steeds de meest recente versie van toepassing.